Du kan støtte kampen for en cykelsti på Borumvej ved at engagere dig i debatten og gøre opmærksom på behovet og ønsket.

Du kan for eksempel skrive et læserbrev til:

 

Århus Stiftstidende: Skriv til debat@stiften.dk

Lokalavisen: Skriv til redaktion.aarhus@lokalavisen.dk

JP Aarhus: Skriv til jpaarhus@jp.dk

 

Kontakt politikerne:

Du kan også kontakte en eller flere politikere for at gøre dem opmærksomme på behovet.

Men gør det med omtanke, så det ikke får karakter af spam, så når du længst.

Du kan findes navne og e-mail adresser på medlemmer af Aarhus Byråd her:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadets-medlemmer.aspx

 

Målret din kontakt:

Det er især medlemmer af byrådets tekniske udvalg, der behandler sager om veje og cykelstier.

Medlemmerne af udvalget for Teknik og Miljø finder du her:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Udvalg/Teknisk-udvalg.aspx

 

Kommunen fortæller om kommunen:

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø holder borgerne orienteret om sit syn på trafik i kommunen her:

http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik.aspx

 

 
Udfyld spørgeskemaet og vær med til at sige din mening. Klik lige HER