Utrygt. I myldretiden ganske uforsvarligt.

Fakta om Borumvej:

• Udsat beliggenhed
Borumvej ligger i forlængelse af en motorvejs-afkørsel (Afk. Tilst på E45). Både  forskning og praktisk erfaring viser, at bilister kører hurtigere og mindre opmærksomt, når de lige har forladt en motorvej. Og faktisk også når de er på vej hen til motorvejen. Nogle skal måske lige nå at sende en sms …

• Stærkt befærdet
Vejen er stærkt befærdet. Årsdøgstrafikken ligger på mellem 3000 og 4800 biler. Især i morgen- og efter-middagsmyldretiden kører bilerne tæt. Det er desværre også de tidsrum, hvor de fleste gerne vil kunne cykle. En sørgeligt aktuel undersøgelse foretaget af Vejdirektoratet (2018) efterlader desværre ingen tvivl: De fleste cyklister på landeveje bliver dræbt, fordi de bliver påkørt bagfra af en bil.

• Den gik ikke
Borumvej er for trafikeret til billige snuptagsløsninger. Aarhus Kommune undersøgte i 2016-17, om man kunne sikre de svage trafikanter ved at bygge vejen om til såkaldt 2-1 vej. Det er sådan en, hvor man striber én kørebane af i midten, som bilisterne bruger på skift. Dermed bliver der plads til en stribe asfalt til cyklister og gående i hver side. Konklusionen var, at det kunne man ikke. Der kørte for mange biler.

• Andre har en sti
Sammenlignelige landeveje har allerede cykelsti. Holder vi os til Århus-området, gælder det blandt andet Ormslevvej, Søftenvej og (dele af) Mejlbyvej. Også meget mindre veje som bivejene mellem Harlev og Tåstrup (Tåstrupvej) og mellem Solbjerg og Malling (Østergårdsvej) er nu kommet ind i varmen. Misforstå os ikke: Det skal være beboerne vel undt.

• De andre kommuner kan
Den selvsamme landevej som Borumvej (Langelinie) har fået cykelstier på adskillige strækninger. Det gælder i Skanderborg Kommune fra Skjørring til Sjelle. Fra Sjelle til Herskind. Og igennem Herskind. I Silkeborg Kommune åbnede cykelstier mellem Voel og Sorring i 2018. Endda i den dyre udgave med sti i begge sider af landevejen. Alle de nævnte strækninger er betydeligt mindre trafikerede end delstrækningen Borumvej i Aarhus Kommune.

• Dødsofre og mange små-uheld
Skal der lig på bordet først? Sådan spørger man ofte. Ikke her. Borumvej har allerede krævet dødsofre. Det seneste var en fodgænger i november 2006 tæt på Borum Østergård. Adskillige mindre uheld er af den type, hvor en cyklist er blevet puffet eller blæst omkuld, når biler kørte for tæt på.

• Cykelkommune?
Aarhus Kommune har i 10 år haft en cykelhandlingsplan og har brugt betydelige midler på supercykelstier, cykelruter, elektronisk tælling af cyklister i midtbyen, vand, værktøj, luftpumper, apps med mere. Aarhus vil være en cykelby. Men vil den også være en cykelkommune? Foreløbig ser det ikke sådan ud. Resultat: På Borumvej kører næsten alle i bil. Vi tør ikke andet.

Dårlig vedligeholdelse.

• Huller og kanter

For en bilist ser vejen OK ud. Men hvorfor slingrer cyklisten sådan? Klik på billedet og se svaret.

Borumvej er ekstra farlig, fordi den bliver dårligt vedligeholdt. Asfalten er fuld af huller, som de fleste cyklister instinktivt styrer udenom. I regnvejr er der pytter. Bilisterne – det er også os – ser ikke altid, hvorfor cyklisten pludselig slingrede. Visse steder er der en høj kant fra asfalten ned i gruset. Vælter man på to hjul, kan det betyde en alvorlig ulykke.

• Mange om behovet
Borum har 600 indbyggere. Ingen andre steder i Aarhus Kommune findes et tilsvarende lokalsamfund eller bykvarter, hvor man ikke kan cykle til og fra centrum. Men Borumvej betjener også 1950 indbyggere i Herskind/Skivholme og Sjelle. Det hjælper ikke dem at have fået gode cykelstier i deres egen kommune, når de ikke kan komme videre mod Viborgvej.

Den lille el-hjælpemotor, der gør en stor forskel, er allerede vidt udbredt på landet.

• For langt ude?
Er der ikke for langt at cykle? Nej. Enkelte modige cykler faktisk alle 13 kilometer fra Borum til midtbyen i Århus. Men så langt skal alle jo ikke. Efter bare 6-8 km kommer Tilst med masser af arbejdspladser, indkøbscentre og gymnasium. Elcykler har i øvrigt flyttet grænsen for, hvor langt danskerne er villige til at cykle, og det gælder selvfølgelig også i Østjylland. Så nej, Borum er ikke “for langt ude” til hverken cykling eller en cykelsti.

• I kø siden 1989
Den første henvendelse fra borgerne til myndighederne skete 20. august 1989! Den var fra Borum Borgerforening og Herskind Beboer- og Grundejerforening til Århus Amt, der dengang var vejmyndighed over Borumvej/Langelinie. Siden har der været masser af dialog, møder og skriveri med embedsmænd, og interesserede politikere har fået forevist vejen. Der har også været sat enkelte streger på papir. Hver gang sådan set med stor velvilje. Men hver gang med samme konklusion: Pengene slap desværre op, inden vi nåede til Borumvej. Seneste afslag er dateret 30. marts 2017. Seneste foretræde for byrådets tekniske udvalg skete 6. februar 2019 viste stor velvilje. Men vi venter fortsat på 30. år.

• Med på det hele
Borgerne har været særdeles fleksible for at få kommunen til at samarbejde. Undervejs er borgerforening og fællesråd således gået ind på tanker om at bruge en parallelvej (Blakhøjvej) på en del af strækningen, at nøjes med afstribning af cykelbaner eller 2-1 vej, ja sågar at tage imod en sti belagt med stenmel i stedet for asfalt. Alt sammen for at fremkalde lidt bevægelse på kommunens side af bordet.

• Billigt projekt
En cykelsti langs Borumvej er billig. Fra den østlige ende af Borum By (Borum Maskinstation, Langelinie 81) til eksisterende cykelsti ved fabrikken Dalton (Borumvej 30) i Mundelstrup er der kun præcis 2,7 kilometer. En dobbeltrettet cykelsti kan i ét og alt anlægges på nordsiden af vejen. Der skal udelukkende eksproprieres en strimmel jord i landzone. Ingen huse skal rives ned. Ingen broer skal bygges. Ingen kantstene flyttes. På hele strækningen er der kun én sidevej (Kærsvinget) at tage hensyn til. Sammenligner kommuner sig på meter cykelsti pr. indbygger, så bør Borumvej være næste valg.

• To muligheder
Det var strækningen mellem Borum og Viborgvej. Mellem Herskind og Borum kan de to kommuner vælge mellem en normal sti langs Borumvej (2 broer) eller en discount-udgave. I sidstnævnte tilfælde bruger man eksisterende småveje forbi Borum Vandmølle (hvor asfalten dog først skal repareres) og igennem Borum By. Det giver 3,7 km. cykelforbindelse, men kræver kun en beskeden investering i 0,7 km. nyanlagt cykelsti. Ikke så lidt af et slagtilbud.

Deltag i spørgeundersøgelsen – klik her